OKInformujemy, iż ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz do celów statystycznych i analizy ruchu. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, to będą one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies.

facebook
BielaA?ski Klub Kyokushin Karate na Facebooku
Bielański Klub Karate Kyokushin

Rok 2011

01-04-2011

MEGA KONKURS


Drodzy Klubowicze, przygotowaliśmy dla Was MEGA KONKURS. Tylko teraz opłacając karnet w Klubie dostajesz kupon z szansą na wspaniałą wygraną. Wśród nagród między innymi BILET DO JAPONII na Mistrzostwa Świata w Karate lub NIEZAPOMNIANY WEEKEND DLA DWOJGA W WYBRANEJ STOLICY EUROPY, roczne karnety oraz gadżety klubowe. Im więcej kuponów tym większa możliwość wygranej. Konkurs trwa od 1.04.2011 do 20.09.2011 r. Ogłoszenie zwycięzców na pikniku "Pożegnanie lata na Bielanach".
Kategoria: Aktualności
Napisał: bkkk

Aby wziąć udział w konkursie wystarczy opłacić miesięczny karnet, wypełnić kupon i wrzucić go do urny w recepcji klubu. Życzymy szczęścia :)
Poniżej zamieszczamy regulamin konkursu.

Regulamin Konkursu

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Organizatorem losowania nagród wśród uczestników "Konkursu –ZGARNIJ BILET DO JAPONII", zwanego dalej "Konkursem" jest Bielański Klub Kyokushin Karate z siedzibą w Warszawie przy ul. L. Staffa 3/5 wpisana do rejestru stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII

Losowanie przeprowadzane jest wśród klubowiczów (osoby pełnoletnie lub niepełnoletnie za pisemną zgodą opiekuna ustawowego), którzy wypełnili i dostarczyli Organizatorowi formularz rejestracyjny znajdujący się w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.ckf-bielany.pl, wyrażając tym samym chęć uczestniczenia w Konkursie ("Uczestnicy") oraz w dniach: od 01.04.2011 do dnia 20.09.2011 opłaciły przynajmniej 1 dowolny miesięczny karnet członkowski. Każde miesięczne przedłużenie ważności karnetu członkowskiego równoznaczne jest z wydaniem 1 kuponu konkursowego („Kupon”). Otrzymany Kupon Uczestnik wypełnia zgodnie z wzorem zamieszczonym w załączniku do Regulaminu i wrzuca do zaplombowanej urny. Nieprawidłowe wypełnienie kuponu skutkuje jego nieważnością. Im większa liczba opłaconych miesięcy tym więcej otrzymanych Kuponów i większa szansa wygranej.

2. DANE OSOBOWE
Administratorem danych osobowych jest Organizator. Wszystkie dane osobowe uczestników konkursu zebrane przez Organizatora są niezbędne do przeprowadzenia konkursu oraz losowania.

Każdy Uczestnik ma prawo do kontroli przetwarzania swoich danych, prawo wglądu do nich oraz ich poprawiania.

3. ZASADY LOSOWANIA
Losowanie przeprowadzane jest pomiędzy wszystkich Uczestników spełniających kryteria określone w punkcie 1, a wybór zwycięzcy uzależniony jest wyłącznie od przypadku. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną 24 września 2011 podczas klubowego pikniku „Pożegnanie lata na Bielanach”.

Uczestnictwo w losowaniu nie jest odpłatne, a losowanie nie spełnia kryteriów loterii ani gry losowej i nie podlega rygorom ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r., Nr 4, poz. 27 ze zm.).

Nagrodami są :

  • Bilet lotniczy do stolicy Japonii – Tokio – nagroda główna nie pokrywa kosztów zakwaterowania oraz  wyżywienia / Weekend dla dwojga w wybranej stolicy Europy(w przypadku braku możliwości skorzystania z nagrody istnieje możliwość jej zamiany za obustronną zgodą Organizatora i Uczestnika na imienną kartę członkowską o ważności 2 lat od jej aktywacji)
  • Roczna imienna karta członkowska ważna 1 rok od daty aktywacji.
  • Półroczna imienna karta członkowska ważna 6 miesięcy od daty aktywacji.
  • 20 gadżetów  klubowych  z logotypami CKF – Bielany
  • 5 zaproszeń VIP na Kokoro CUP 19.11.2011 r.
  • 10 zaproszeń na Kokoro CUP 19.11.2011 r.
  • Kupony zniżkowe i bony na bezpłatne wejścia do Klubu

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany nagród w trakcie trwania konkursu.

W razie wylosowania Uczestnika jako zwycięzcy w jednym losowaniu, może on uczestniczyć w losowaniu kolejnej nagrody.

Nagroda nie podlega wymianie na inną ani na jej równowartość pieniężną.

Losowanie odbędzie się w 24 września 2011 podczas klubowego pikniku „Pożegnanie lata na Bielanach” poprzez kolejne wylosowanie imienia i nazwiska Uczestnika przez komisję składającą się z trzech pracowników Organizatora. O przyznaniu poszczególnych nagród decyduje kolejność wylosowania imienia i nazwiska Uczestnika. Wylosowany Uczestnik  odbiera ją osobiście podczas pikniku „Pożegnanie lata na Bielanach” lub przez wyznaczoną przez siebie osobę wskazaną w formularzu rejestracyjnym.
Dane Uczestników losowania (Imię oraz numer karty członkowskiej) zostaną ogłoszone na stronie www.ckf-bielany.pl.

Nieodebrane nagrody głównej po upływie 7 dni/ innej nagrody po upływie miesiąca od podania informacji na stronie internetowej z przyczyn leżących po stronie Uczestnika może spowodować według uznania Organizatora utratę prawa do nagrody.

Niezgłoszenie się Uczestnika ani osoby przez niego wyznaczonej po odbiór nagrody po upływie wskazanego czasu, uznaje się, że Uczestnik zrzekł się nagrody bez żadnych roszczeń z tego tytułu, a nagroda może, zgodnie z uznaniem Organizatora, zostać przeznaczona dla Uczestnika wybranego w losowaniu dodatkowym.

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Przystąpienie do Konkursy jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków Regulaminu Konkursu.

Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w losowaniu w przypadku podania nieprawdziwych danych, uniemożliwiających realizację Konkursu.

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora ani członkowie ich rodzin.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne skutkujące problemami z komunikacją, bądź w jakikolwiek inny sposób wpływające na ostateczne wyniki losowania.

Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej www.ckf-bielany.pl. Zmiana ta obowiązuje od chwili jej wywieszenia.

Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie nagrody.

Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku przeprowadzonym losowaniem przez komisję konkursową będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora. Niniejszy Regulamin zostaje opublikowany na stronie www.ckf-bielany.pl i jest jedynym dokumentem mającym wiążącą moc prawną w zakresie realizacji Konkursu.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Niniejszy Regulamin jest wiążący od dnia 1 kwietnia 2011 r.